NWPC Østfold

- NWPC Østfold -

NWPC Østfold kontaktperson:

Line Marie Kirchner, Tlf: 97649809

E-post: linemariek@gmail.com

Facebookgruppe: NWPC Østfold


Treningstider:

Treningstider legges ut i fb-gruppen.


Baneplassering: NØYSOM GÅRD, Habornveien 51, 1630 Fredrikstad


Regler:

• Løpetisper er ikke tillat på trening, på banen eller område rundt (holding area og publikumplass).

• Drektige tisper får ikke delta på trening.

• Diegivende tisper får ikke delta på trening.

• Alle hunder holdes i bånd.

93C291C6-73AC-4E7B-828B-B078B7F848B0
2368FFF4-C20F-4F6C-BC26-7384074584C1
02931412-1677-47B1-AC26-B2558C070C1E
9E0A2408-1ACE-43A1-AFE6-B4D94B6F79C9
082EDDCD-A763-4406-9581-860270318690
A7D10CE9-4CDE-448D-A0D4-77AFEA63449E
E1317908-0FE2-4495-969C-8C41803EB07F
F1CD1C42-CC8E-4375-8142-29B6E3A37969
6C2E1051-2B86-4583-8808-3FB4A5BCB234
8CF0B2D5-CF0F-4A7B-94B0-2DCD93899784
4647BEFE-E322-4FAC-99BC-FFD19494E884
C7D3ED98-9B4F-4309-9E2C-1AC3207CF2E0
382666CB-8223-40D3-B887-345601395CD6
D15755DB-E7E5-4A04-AA41-B7C2E462E1C3
DBB01B1D-EF47-4D1C-A0A6-0E1A0EB39881
F3041602-D4C1-4FDB-A67A-652B8EAAD9D6
FD27CB96-76EA-46D9-9967-8556D5E06519
BA321BA8-C974-412D-A57F-4B40D1D40F16
174937D7-2796-4830-9A07-8978A8F3F316