Reglement for bane

- EWPL-reglement for bane -

Reglement for bane på grus/gress/matteSeksjon 15 –Weight Pull banen


A.Avstanden mellom start og mållinjen er 5 meter.


B. Bredden skal være mellom 3 –6 meter.


C. Lengden skal være minst 11 meter.


D. Banen skal fortsette minst 3 meter etter mållinjen.


E. Underlaget på banen skal være den samme hele veien.


F. Om banen ikke ligger veirett må man dra i motbakke.


G. Banens underlag kan bestå av gress, jord, matte samt fin grus.


H. Ulovlige underlag er grovere sten, asfalt og sement.


I. Banens underlag får kun vedlikeholdes mellom vektklassene. Start- og mållinjen får derimot, ved behov, bedres på mellom omgangene.


J. En spesiell avskjermet vei avsatt for å transportere tilbake hundene fra mållinjen til oppholdsområdet skal finnes. Denne skal være avskilt fra publikumsområdet.


K. Når en vektklasse konkurrerer får kun reparasjoner gjøres på de skader som kan medføre fare for hundenes helse. F.eks.materialskader på vogn, gjerde eller rails. Det er derimot ikke tillatt å reparere underlaget, som å fylle igjen hull etc.


L. På en dirt bane er det lov å ha et solid materiale (f.eks. betong) under vognen ved start, dette for å unngå dumper i startfasen. Det solide platået må slutte maks 15 cm etter startlinjen. Platåets slutt må være på linje og i vater med resten av banen.Seksjon 16 – Banens avskjerming (gjerde)

A. Avskjermingen skal være minst 90cm høy.


B. Avskjermingen skal være langs hele banen på begge sider, og løpe minst 3m etter mållinjen.


C. Avskjermingen skal være så stabil att den klarer å holde tilbake alle typer hunder.


D. Avskjermingen er plassert langs den ytre kant av sporet.


E. En avskjerming for publikum skal også plasseres ut, dette minst 1 m fra banens avskjerming.


F. Denne avskjermings størrelse og holdbarhet bør anpasses etter antall publikummere.


G. Avskjermingen skal på publikumssiden bestå av f.eks. plexiglass slik at hunden ikke kan få en labb igjennom avskjermingen (gjelder Sverige).


H. Alle konkurransebaner kan ha et tak som dekker banen.Et slikt tak bør være lengre og bredere enn banen.


Reglement for bane på rails


Seksjon 18 – Railssystem

A. Railsen kan være runde, flate eller v-formede og skal være skikkelig festet.


B. Stopp må finnes på begge sider av railsen.


C. Railsen må være plassert i motbakke. Hellingen må være 0,75-1,25% fra begynnelse til mållinje.


D. Avstanden mellom railsen skal være 120-170cm.


E. Banen må være minst 7,5m fra startlinjen.Seksjon 19 - Banens avskjerming (rails)

A.Ingen krav for avskjerming.


B.En avskjerming for publikum skal derimot plasseres ut. Den skal være minst 1 meter ifra banens ytterkant.


C. Avskjermings størrelse og holdbarhet bør anpasses etter antall publikummere.