Reglement for vogn

- EWPL-reglement for vogn -

Seksjon 17 – Vognen (hjul)

A. Vognen må kunne klare en vektbelastning på minst 2500kg


B. Vognen skal ha 4 luftfylte eller solide dekk.

- Alle dekk skal ha samme størrelse, maksimum 19,68inches/50cm er tillatt.

- Samtlige dekk skal alle ha samme lufttrykk ved starten av konkurransen.

- Samtlige dekk skal ha samme lufttrykk under pågående vektklasse.

-Vognens maximale mål er 180cm bred (inkl. dekkene) og 240cm lang.


C. Reservedekk skal finnes på plass. Om dekket ryker er det arrangørens ansvar at konkurransen kan avgjøres på like vilkår.


D. Linen mellom vogn og hund skal være av nylon eller tau.


E. Linen skal være mellom 150-180 cm fra fremre hjulaksel til påkoblingen på hunden.


F. Linen skal være festet i vognen slik at den formes som en V, linen skal være ordentlig festet i vognen

og skal være fri for knuter som hindrer påkoblingen fra å gli fritt på linen.


G. Vognen skal være utrustet med tau bak for at den skal kunne bremses og dras tilbake til startlinjen.

Vognen for klassen -10 (hjul)

A. Vognen må kunne klare en vektbelastning på minst 300kg.


B. Vognens vekt får ikke overstige 40 kg.


C. Linen mellom vogn og hund skal være av nylon eller tau.


D. Linen skal være mellom 150-180cm fra hjulakselen til påkoblingen på hunden.


E. Linen skal være festet i vognen slik at den formes som en V, linen skal være ordentlig forankret i

vognen og skal være fri for knuter som hindrer påkoblingen fra å gli fritt på linen.


F. Vognen skal være utrustet med et tau bak for å kunne bremse og dra tilbake vognen til startlinjen.


G. Når vekten på vognen har kommet opp i den ordinære konkurransevognens vekt erstattes vognen med den ordinære konkurransevognen.


Seksjon 20 – Vognen (rails)

A. Vognen skal løpe på utsiden av railsen.


B. Lasteplanet av vognen får ikke gå mer enn 30cm utenfor railsen.


C. Vognen skal være utrustet med en line/tau som er mellom 120-150cm fra vognen til anslutning. Linen kan være V -formet eller rett fra vognen og skal være av tau eller nylon.


D.Vognen må også være utrustet med tau bak for å kunne bremse og dra

tilbake vognen til startlinjen.


E. Vektene får ikke plasseres utenfor kantene på vognen

Bildeeksempler av treningsvogner