Funpull

- Funpull -

Funpull er en uoffisiell konkurranse. Det vil si at konkurransen gjennomføres som en vanlig konkurranse, men med noen regler som er spesielt for funpull.


Regler for Funpull:

1) Hunden må være minst 12 måneder.

2) Hunden får max dra 5 drag. Er hunden yngre enn 18 måneder får den ikke dra tyngre enn 15 ganger sin egen vekt.

3) Dommeren kan avbryte når som helst om denne mener at hunden ikke er moden for oppvisning.


Funpull arrangeres av lokalgruppene, og gir en god anledning til å prøve seg i en konkurranse-setting. De fleste lokalgruppene har også en egen "rookie"/"newbie"/"nybegynner" klasse, hvor de med lite/ingen erfaring kan delta. Her premieres ekvipasjen som får til det beste trekket, uavhengig av vekt trukket.


Det vil også være funpull ved de norske konkurransene.