Eksamensarbeid WP og DW

- Eksamensarbeid i WP og DW -


Annette Mertala skrev i 2016 en eksamensoppgave om Weight-Pull og Dragweight i forbindelse med Hundeinstruktørutdannelsen ved Hundsteg, HT 2016.

Oppgaven inneholder mye nyttig informasjon om WP og DW, og kan leses under.


NB: Oppgaven er skrevet på svensk.