NWPC

- Hvem er NWPC -

Norwegian Weight Pull Club (NWPC) ble etablert og

stiftet i 2010 av en gruppe mennesker med høy interesse

for hund og hundetrening.


Norwegian Weight Pull Club er oppført i

Brønnøysundregisteret, og er registrert under bransjen

interesseorganisasjoner. Alt arbeid utføres på frivillig

basis. Vi jobber for et positivt hundehold.


NWPC er medlemmene i klubben. Det er vi som utøver

sporten og som bruker treningsmetodene, det er ildsjelene

som bruker sin tid på å bygge bane, utdanne seg, sitte i

styreverv, trene andre, og drive treningsgruppe.

Uten disse menneskene, hadde ikke NWPC bestått.


NWPC består i dag av flere treningsgrupper fordelt rundt i distriktene. Felles for gruppene er at de består av ildsjeler som ønsker å være en del av NWPC, trene weight pull, danne felleskap, og ikke minst trene hund. Vårt håp og ønske er å vokse oss enda større ved å knytte til oss flere engasjerte mennesker som vil jobbe for å fremme interesse for sporten vår.


EWPL

NWPC er medlemsklubb i European Weight Pull League (EWPL), og vi følger derfor EWPLs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av EWPL styret).


Per 01.01.2018 består EWPL av Norwegian Weight Pull Club, Dansk Weightpull Klub, Svenska Weightpull Klubben og Finnish Weight Pulling Association.

Hver av medlemsklubbene har oppnevnt to personer som sitter i EWPL styret, og det er dette styret som i bunn og grunn er EWPL.

EWPL sanksjonerer weightpull arrangementer arrangert av medlemsklubbene i de ulike landene.


Hjemmeside: www.euroweightpull.eu

Facebook: https://www.facebook.com/european.weightpull.league/


NWPC organisasjonsinfo:

Organisasjonsnummer: 895.447.382

Stiftelsesdato: 01.02.2010

Foretakstype: FLI

Hjemmeside: www.nwpc.no

E-post: sentralstyret@nwpc.no