Resultater

- Resultater -

Konkurransesystemet:

Hver konkurranse er inndelt i totalt 10 vektklasser. Hundene innad i vektklassen konkurrerer mot hverandre, og det kåres en 1., 2. og 3. plass i hver klasse.

For at det skal bli en rettferdig konkurranse, er det "pound for pound" (P4P) som er gjeldende score. Det vil si: Vekten på vogna hunden trekker delt på hundens egenvekt = P4P.

Hunden med høyest P4P i sin vektklasse er vinneren.


Poeng:

I konkurransen oppnår man også poeng innad i vektklassene.

Vinneren får 10 poeng, nummer 2 får 7 poeng og nummer 3 får 4 poeng.

Samtidig får man også poeng for den tittelen man oppnådde under konkurransen. For eksempel får en en hund som drar over 10 ganger sin egen vekt tittelen EWP1, EWP2 om hunden drar over 15 ganger sin egen vekt, osv.


Disse poengene regnes sammen under hele sesongen og samles etter hver konkurranse i ett nasjonalt og ett internasjonalt register. Nasjonale poengvinnere og Norges Cup regnes ut før Norgesmesterskapet, og vinnerne annonseres under premieutdelingen på NM.

Internasjonale poengvinnere regnes ut av EWPL og vinnerne annonseres på EM.


Nasjonal poengvinner:

Nasjonal poengvinner kåres i hver vektklasse. Poengene beregnes ut fra alle de nasjonale konkurransene, og består av tittel oppnådd per konkurranse +  poeng for 1., 2., og 3.plass i hver klasse.


Norges Cup:

Norges Cup'en deles inn i lettvekt, som er klassene -10, -15, -20 og -25, og tungvekt som er klassene -37, -44, -51 og +51. Det kåres en 1., 2., og 3.plass i lettvekt og tungvekt.

Her teller de 4 beste oppnådde titlene/EWPL poeng uten tilleggspoeng, gjennom sesongen.

Desto flere konkurranser du deltar på, jo flere resultater har du å velge ut i fra.


Norges Cupen representerer altså ikke de som deltar mest og deretter samler poeng, men de som deltar og gjør en veldig bra deltagelse.


Årets nybegynner:

Kriteriene for prisen årets nybegynner er:

- Er en ny konkurrerende ekvipasje av året (både hund og eier)

- Har utvist gode holdninger og godt samarbeid på banen (ikke nødvendigvis de beste resultatene).

- Har vist god progresjon gjennom sin første konkurransesesong.

- Handler har vist god forståelse for reglement og omgivelsene.


Årets nybegynner kåres av styret, og vinneren annonseres på NM.


Norgesmesterskapet:

Det norske kvalifikasjonskravet for hunder i vektklassene-10 -15 -20 -25 -30 er 30 ganger

hundens vekt og 25 ganger hundens vekt i vektklassene -37 -44 -51 og +51.

Kvalifikasjonskravene må oppnås ved minst 2 forskjellige konkurranser/dager.


Norgesmesterskapet avholdes vanligvis i løpet av august.


Europamesterskapet:

For å kvalifisere seg til det internasjonale mesterskapet må hunden ha konkurrert på tre

EWPL konkurranser og må, ved 3 separate anledninger, ha trukket 30 ganger hundens vekt i

vektklassene-10 -15 -20 -25 -30, og 25 ganger hundens vekt i vektklassene -37 -44 og -51 og

+51.


Europamesterskapet avholdes i august/september, og kan kun avholdes i land uten BSL (forbud mot enkelte raser). Per 2018 vil det si i Sverige eller Finland.


EWPL-titler:

For matte, naturlig underlag og rails:


10-15 ganger hundens vekt EWP 1

15-20 ganger hundens vekt EWP 2

20-25 ganger hundens vekt EWP 3

25-30 ganger hundens vekt EWP 4

30-35 ganger hundens vekt EWP 5

35-40 ganger hundens vekt EWP 6

40-45 ganger hundens vekt EWP 7

45-50 ganger hundens vekt EWP 8

50-55 ganger hundens vekt EWP 9

55-60 ganger hundens vekt EWP 10

60-65 ganger hundens vekt EWP 11

65-70 ganger hundens vekt EWP 12

70-75 ganger hundens vekt EWP 13

75-80 ganger hundens vekt EWP 14

80-85 ganger hundens vekt EWP 15

85-90 ganger hundens vekt EWP 16

90-95 ganger hundens vekt EWP 17

95-100 ganger hundens vekt EWP 18


Hunden kan kun tildeles en tittel per EWPL-sanksjonerte konkurranse.


Når en hund har blitt tildelt en EWP4 tittel eller høyere på tre eller flere konkurranser, får

hunden en EWP4 Champion (CH) - tittel.

Når en hund har blitt tildelt en EWP4 tittel eller høyere på fem eller flere konkurranser, får

hunden en EWP4 Grand Champion (GR CH) - tittel.

Hvis en hund har for eksempel to EWP5 titler og én eller flere EWP4 titler, får hunden en

EWP4 Champion (CH) - tittelen.

Champion og Grand Champion titler samles kun sesongmessig.For resultater på hver enkelt konkurranse, Norgesmestere, norske ekvipasjer på Europamesterskapet, årets nybegynnere og andre ærespriser, se i menyen til venstre. :-)