EWPL-styret

- EWPL styret -

EWPL består av et styre, og dette styret består av to representanter

fra hver medlemsklubb i EWPL.


NWPC's EWPL-landsrepresentanter:

Camilla Arnecke og


EWPL-styrets arbeidsområder: