Hvordan bygge bane

- Hvordan bygge bane -

Her vil du finne utdrag fra EWPL-reglement for hvordan en konkurransegodkjent bane skal være og noen tips/erfaringer fra banebygging. Se undermeny til venstre.


I Norge har vi 5 konkurransegodkjente baner, i henholdsvis Fredrikstad, Indre Østfold, Arendal, Jæren og Skotselv. Disse fem banene er alle grusbaner (dirt) med betongplate i startområdet.

For utfyllende info om hvordan disse banen er bygd, ta kontakt med kontaktpersonen i avdelingen. Kontaktpersoner og kontaktinfo finner du under "Lokalgrupper".