Styret

- NWPC Sentralstyret -


Sentralstyret NWPC generelt: sentralstyret@nwpc.no


Sentralstyret kontaktes når det gjelder det administrative rundt NWPC,

konkurranser, sponsorer, medlemsskap og lignende.


Spørsmål som går på trening, hvordan komme i gang, kurs og lignende, ber vi om at stilles

til din nærmeste treningsgruppe eller i vår fb-gruppe: Norwegian Weight Pull Club.Nåværende Sentralstyre:


Leder: Camilla Arnecke


Nestleder: Tone Mathiesen


Sekretær: Joakim Helleland


Økonomiansvarlig: Cathrine Wefald Andersen

Kontakt: kasserer@nwpc.no


Dommeransvarlig: Tone B. Nilsen

Kontakt: dommer@nwpc.no


Markedsansvarlig:

Kontakt: markedsansvarlig@nwpc.no


Webansvarlig: Therese Victoria Wold

Kontakt: webmaster@nwpc.no


Varamedlem 1:


Varamedlem 2: