Konkurranse

- EWPL sanksjonert konkurranse -


Terminliste 2019:

Sesongen 2019 vil det avholdes 8 konkurranser over 4 konkurransehelger. Konkurransene avholdes som dobbelt-konkurranser, og går over to dager (lørdag og søndag). Det er fullt mulig å delta på kun èn av dagene under en konkurransehelg. Sesongen avsluttes med Norgesmesterskap lørdag 17. August på Lahelle Gård i Indre Østfold.


Regelement:

NWPC følger ewpl sitt regelement, trykk her for å lese.


Påmelding:

Påmelding skal være mottatt innen 14 dager før konkurransestart, og skal sendes elektronisk via link i terminlisten.


For staravgift, avmelding/refusjon, vaksinasjonsregler/krav og lignende bla ned på siden.
4-5. Mai 2019

Arrangør: NWPC Østfold

Lahelle Gård, Stangerveien 20, 1592 Våler i Østfold

FB-arrangement: NWPC Indre Østfold 4-5. April 2019


Påmelding åpner: 4. April 2019

Påmeldings- og betalingsfrist: 21. April 2019

Utsatt frist: 2. Mai 2019

Påmelding og betaling av startavgift: Trykk HER

Etteranmelding: Trykk HER
1-2. Juni 2019

Arrangør: NWPC Jæren

Sted: Tjeltavegen 253, 4054 Tjelta

FB-arrangement: NWPC Jæren 1-2 Juni 2019


Påmelding åpner: 1. Mai 2019

Påmeldings- og betalingsfrist: 18. Mai 2019

Utsatt frist: 30. Mai 2019

Påmelding og betaling av startavgift: Trykk HER
29-30. Juni 2019

Arrangør: NWPC Østfold

Sted: Lahelle Gård, Stangerveien 20, 1592 Våler i Østfold

FB-arrangement: NWPC Østfold 29-30 Juni 2019


Påmelding åpner: 29. Mai 2019

Påmeldings- og betalingsfrist: 15. Juni 2019

Utsatt frist: 27. Juni 2019

Påmelding og betaling av startavgift: Trykk HER

Etteranmelding: Trykk HER
3-4 August 2019

Arrangør: NWPC Østfold

Sted: Lahelle Gård, Stangerveien 20, 1592 Våler i Østfold

FB-arrangement: NWPC Østfold 3-4. August 2019


Påmelding åpner: 3. Juli 2019

Påmeldings- og betalingsfrist: 20. Juli 2019

Utsatt frist: 1. August 2019

Påmelding og betaling av startavgift: Trykk HER

Etteranmelding: Trykk HER 

 Norgesmesterskapet

Lørdag 17. August 2019

Arrangør: NWPC Indre Østfold

Sted: Lahelle Gård, Stangerveien 20, 1592 Våler i Østfold


FB-arrangement: Norgesmesterskapet 17. August 2019

Påmelding åpner: 17. Juli 2019

Påmeldings- og betalingsfrist: 15. August 2019

Påmelding og betaling av startavgift: Trykk HER
Startavgift:

Medlemmer av NWPC eller annen EWPL tilsluttet klubb:

En dag 200 NOK eller 400 NOK for begge dagene.


Alle andre: En dag 250 NOK eller 500 NOK for begge.


Fra og med 3.hund er det 50% startavgift.


Startavgift betales via linken i arrangementet.

Påmelding og betaling skal skje senest 14 dager før konkurransestart, men Nå har vi også åpnet for etteranmelding, med 250,- i påslag på startavgift, uavhengig om du melder på 1 eller flere hunder. Etteranmelding har absolutt siste frist 3 virkedager før en konkurranse og det skal også her meldes på elektronisk via nwpc sin hjemmeside.


NB: Utenlandske ekvipasjer betaler på stedet.Avmelding:

For refusjon av påmeldingsavgiften, må avmelding skje senest 14 dager før konkurransens første dag. Unntaket er:

- Løpetid eller skade, dokumentasjon må sendes dommer@nwpc.no.

- Hunden blir tatt ut etter veterinærsjekk på konkurransen.Vaksinasjonsregler/krav:

Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NWPC skal være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (Hepatitt).

Disse vaksinasjonene skal ikke være eldre enn 3 år på konkurransens første dag, og må være utført etter 12 ukers alder. Forannevnte vaksiner er merket med følgende bokstaver: Valpesyke (D), Hepatitt (H) og parvo (P).


Vanlige vaksiner i Norge som dekker dette er:

  • Nobivac® DHPPi vet. som er vaksine mot valpesyke, hepatittvirus, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.
  • Nobivac® DHP vet. som er vaksine mot valpesyke, hepatitt og parvovirus hos hund.Antidopingreglement:

NWPC's antidopingreglement ble vedtatt 20.06.2017: Antidopingreglement.Søknad om dispensasjon fra reglement:

Dersom det ønskes å søke om dispensasjon fra reglementet for deltakelse, skal søknad sendes til dommer@nwpc.no senest to uker (14 dager) før den aktuelle konkurransen. Se nærmere beskrivelse i Antidopingreglementet.Kjemisk kastrering - Norge:

For å konkurrere med kjemisk kastrert hund, skal søknad om dispensasjon sendes til  dommer@nwpc.no senest to uker (14 dager) før den aktuelle konkurransen.

Søknaden skal inneholde:

- Handlers navn og hundens navn, rase og fødselsdato.

- Hvilken konkurranse det søkes dispensasjon for.

- Begrunnelse hvorfor hunden er kjemisk kastrert. 

Merk: Hoveddommer kan be om dokumentasjon fra veterinær før søknad behandles.Requirements for travelling with dogs from EU-countries to Norway:

  1. ID-marking

The animal must be identified by a microchip or clearly readable tattoo.


  1. Anti-rabies vaccination

The animal must have a valid anti-rabies vaccination.


  1. Anti-echinococcus treatment

An anti-echinococcus treatment is required for dogs, including puppies.


  1. Pet passport

The animal must be accompanied by a pet passport carrying details of ownership, description and ID-marking of the animal. The passport shall also contain details of the issuing veterinarian, rabies vaccination and anti-echinococcus treatment when necessary.


Read more on Norwegian Food Safety Authority's webpage HERE.Nye regler for å reise med hunden til utlandet fra 01.01.2017:

Det er ikke lenger mulig å engangs-behandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.


Høyst 120 timer og minst 24 timer før planlagt innførsel til Norge skal hunden behandles mot revens dvergbendelorm, behandlingen må være gitt av veterinær i utlandet og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass.

For å hindre at hunden blir smittet på nytt etter at behandlingen er gitt, bør tabletten gis så nær opptil 24 timer før innførsel som mulig. Tablettene virker på de parasittene som er i tarmen og har effekt kun i få timer. De beskytter med andre ord ikke hunden mot ny smitte med bendelorm i utlandet.


Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne ekstra behandlingen kan eier utføre selv.


Alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge, hvis du kun reiser innenfor EU/EØS:

Et alternativ til å behandle 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, er at hunden behandles to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, før avreise. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater).  Behandlingen må deretter løpende bli gjentatt innenfor et tidsrom på maksimum 28 dager etter forrige behandling. Det må gis avsluttende behandling etter hjemkomst. Samtlige behandlinger må være gitt av veterinær, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Denne behandlingen kan gjennomføres i Norge.


Alle hunder som kommer til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Når du krysser grensen inn til Norge med hunden må det, med dette alternativet, være dokumentert i kjæledyrpasset at hunden har blitt behandlet i løpet av de siste 28 dagene.


Prinsippet bak denne 28-dagersregelen er at man unngår at bendelormeggene utvikles til voksne mark som kan smitte videre. Derfor er det også veldig viktig at den siste behandling foretas i Norge innen 28 dager etter forrige behandling. Samtlige behandlinger må bekreftes av veterinær i hundens kjæledyrpass.


Dersom det har gått mer enn 28 dager siden hunden sist ble behandlet, gjelder regelen om at hunden må behandles 24-120 timer før innreise til Norge. Alternativt må du starte nye, gjentatte behandlinger av hunden med et maksimalt intervall på 28 dager.


Les mer på Mattilsynets hjemmeside HER.
Kjemisk kastrering - utlandet:

Sverige:

Hannhund som kastreres gjennom medisinsk behandling gis ikke dispensasjon for deltagelse ved utstilling (inkl eksteriørbeskrivning), prøver og konkurranser, uavhengig av bakenforliggende årsak til behandlingen.


For hannhunder som kastreres via medisinsk behandling gjelder det 6 måneders karantenstid før deltakelse er tillatt.


Dersom den kjemiske kastrasjonen er med chipimplantatet Suprelorin, gjelder 6 måneders karantenstid utover den angivelige virkningstiden. Dette gjelder for:

Suprelorin 4,7 mg: Virkningstid 6 måneder + 6 måneders karantenstid = 12 måneders karantene fra implantatet er satt inn.

Suprelorin 9,4 mg: Virkningstid 12 måneder + 6 måneders karantenstid = 18 måneders karantene fra implantatet er satt inn.

Disse reglene reguleres av Jordbruksverket, og SWBA/EWPL har derfor ikke myndighet til å gi dispensasjon fra regelverket.


Finland:

Hannhund som kastreres gjennom medisinsk behandling gis ikke dispensasjon for deltagelse ved utstilling (inkl eksteriørbeskrivning), prøver og konkurranser, uavhengig av bakenforliggende årsak til behandlingen.


For hannhunder som kastreres via medisinsk behandling gjelder det 6 måneders karantenstid før deltakelse er tillatt.


Dersom den kjemiske kastrasjonen er med chipimplantat, Suprelorin, gjelder 2 års karantenstid utover den angivelige virkningstiden


Danmark:

Det kan nå søkes om dispensasjon for kjemisk kastrasjon ved konkurranse i Danmark.

Dette gjelder kun for konkurranser i regi av DWK (Dansk Weightpull Klubb).

Man trenger ikke søke disp ved Fun4Dogs.


Vennligst ta kontakt med DWK direkte om dette gjelder din ekvipasje.