NWPC Gjøvik

- NWPC Gjøvik -

NWPC kontaktperson:

Gøran Halvorsen / Maren Wullum

E-post: gjovik@nwpc.no

Facebookgruppe: NWPC Gjøvik


NWPC Gjøvik ble startet opp i desember 2018.

Foreløpig baneplassering:Treningstider:

Treningene vil bli annonsert på treningsgruppens facebookgruppe.