2010

- 2010 -

2010 er året hvor Norwegian Weight Pull Club ble stiftet, og klubben

hadde sin første konkurranse - Virgin Pull. Resultatene får du her:-13

1. A. Salim & Elita

502 kg - 39,21 p4p


-20

1. F. Kallman & Cox

570 kg - 43,18 p4p


2. J.Eklund & Maja

583 kg - 38,86 p4p


3. Beate Karlsen & Kira

327 kg - 21,65 p4p


4. Bip Pettersen & Kenzo

246 kg - 13,97 p4p-25

1. Linn Bakken Hansen & Scotty

745 kg - 30,28 p4p


2. Kelly B. Sundet & Hippo

408 kg - 20,40 p4p-37

1. C. Bentzen & Lilly

502 kg - 14,80 p4p-44

1. R. Olsson & Gonzo

1002 kg - 25,69 p4p


2. A-C. Lonn & Liam

718 kg - 18,36 p4p+44

1. F.Kallman & Hooch

1555 kg - 31,99 p4p