EWPL-sanksjonerte dokumenter

- EWPL-sanksjonerte dokumenter -

"Entery form"

Registeringskjema som hver ekvipasje skal fylle ut ved en EWPL-sanksjonert konkurranse.

"Weight in paper light weight"

Ferdig oppsatte innveiingspapirer til bruk på EWPL-sanksjonert konkurranse.

"Weight in paper heavy weight"

Ferdig oppsatte innveiingspapirer til bruk på EWPL-sanksjonert konkurranse.

"Result report"

Registreringsskjema for innrappotering av EWPL-resultat/poeng til EWPL.

Resultatene skal sendes inn til EWPL innen 5 dager etter konkurransen.