- Lokalgruppe under NWPC -

Lokalgrupper er NWPC organer for geografisk bestemte områder. Lokalgruppene er ikke en egen juridisk enhet, men en tilknyttet enhet under NWPC. Det er her den daglige driften av klubben ligger, og det er derfor viktig at lokalgruppene i sammarbeid med NWPC sentralt arbeider sammen for å fremme Norwegian Weight Pull Club's formål.

 

Må man være med i en lokalgruppe for å være medlem i NWPC?

Nei, det må man ikke. Men det skaper et felleskap og et godt miljø for trening og moro både med og uten hund. Lokalgruppene har sine regler og sine treningstider for når en kan trene. Alle har også oppsatte kontaktpersoner hvor en kan henvende seg for spørsmål.

De fleste lokalgrupper har egen bane godkjent for EWPL-konkurranse, men dette er ikke et krav. Foruten om dette med weight pull trening, har også enkelte grupper annen felles trening hvor det sosialet står i fokus. En må huske på at variert trening er det beste for våre firbente.

 

Foruten praktisk arbeid med trening og medlemmer, skal treningsgruppene også arbeide med å rekruttere nye medlemmer.

 

Kan jeg få prøve ut weight pull uten medlemskap?

Ja, alle treningsgrupper er åpne for at du og din hund skal få prøve ut sporten noen ganger før det blir krav om medlemskap. Det er viktig at du avtaler med kontaktperson i gruppa, slik at treningsgruppa vet at det kommer en ny ekvipasje som ønsker å prøve seg på banen. Her vil du også få råd for videre trening og hjelp til oppmåling av egnet sele om du ikke har bestilt.

 

Ønsker du å danne en treningsgruppe i NWPC?

For å kunne bli en godkjent treningsgruppe i NWPC, må dere ha gjennomgått kurs hos en av treningsgruppene. Dere må velge en kontaktperson som skal være den styret NWPC korresponderer med. Dersom det ikke er nok medlemmer til å danne en treningsgruppe, kan allikevel et medlem fungere som kontaktperson i området/regionen. Kontaktpersonen må si seg villig til å stå med navn og e-post på NWPC sin hjemmeside under kontakt.

 

Lokalgruppen må godkjennes av NWPC Sentralstyret, før et NWPC navn tildeles.

 

Ønsker din treningsgruppe å bli en avdeling under NWPC?

Sentralstyret kan opprette Avdeling for Treningsgrupper som har hatt drift i minst 1 år og har minst 3 eiere som er medlemmer av NWPC, eller hvor medlemsmassen er oversteget 20 medlemmer av NWPC uavhengig av driftstid.

Avdelingen sitt navn ved innmeldelse til Brønnøysundregistrene skal være Norwegian Weight Pull Avd. ……..(stedsnavn/område). Avdelingens navn skal forkortes til NWPC Avdeling ……..(stedsnavn/område) ved bruk for å ikke forveksles med treningsgruppene.

Avdelingene og kontaktpersoner er underlagt Sentralstyret. Avdelingene og kontaktpersonene skal samarbeide med Sentralstyret for å fremme organisasjonens formål.

Alle avdelingene har egne styrer som velges på avdelingenes årsmøter.

 

Søknad for å bli avdeling: