- NWPC Indre Østfold -

NWPC Indre Østfold kontaktperson:

Line Marie Kirchner, Tlf: 97649809

E-post: indreostfold@nwpc.no

Facebookgruppe: NWPC Indre Østfold

 

Treningstider:

Treningstider legges ut i fb-gruppen.

 

Baneplassering: Lahelle Gård i Våler. Stangerveien, 1592 Våler.

 

Regler:

• Løpetisper er ikke tillat på trening, på banen eller område rundt (holding area og publikumplass).

• Drektige tisper får ikke delta på trening.

• Diegivende tisper får ikke delta på trening.

• Alle hunder holdes i bånd.