- EWPL styret -

EWPL består av et styre, og dette styret består av to representanter

fra hver medlemsklubb i EWPL.

 

NWPC's EWPL-landsrepresentanter:

Camilla Arnecke og

 

EWPL-styrets arbeidsområder: