- Anbefalte retningslinjer -

Sentralstyret vedtok på styremøte 25.11.2017 følgende anbefalte retningslinjer for alder på hund ved trening av weight-pull ved våre Treningsgrupper:

 

 

Før 6 mnd:

Tilvenningstrening med sele (evt. tomflaske i tau bak).

 

6-9 mnd:

Lett (liten) vogn eller start-trening med lett kjetting.

 

9-12 mnd:

Opp til 10 ganger egen kroppsvekt på vogn.

 

12-18 mnd:

Opp til 15 ganger egen kroppsvekt på vogn.

 

 

Tilvenningstrening tilsier å tilvenne hunden til å ha sele på uten belastning. (eks tomflaske i tau bak).

 

Hva gjelder belastning utover retningslinjene må den enkelte ekvipasje veiledes av treningsansvarlige i den enkelte treningsgruppe, da det er nødt til å tas hensyn til hundens modenhet og fysiske form, samt ekvipasjen i sin helhet.

 

For kursdeltakelse gjelder overnevnte punkter.

Vi vektlegger at i ung alder er det mental trening og tilvenning til videre treningen som er viktig, og ikke fysisk trening eller belastning.

Grunnlaget for en god WP-hund bygges ved å fokusere på trygghet og forståelse for oppgaven hos hunden.